UTBILDNINGSMATERIAL I TRYCKT OCH DIGITALT FORMAT KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGT UNDER UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER.

SEMINARIER

 


 

HEAVY RESCUE SPAINs instruktörer genomför personliga seminarier på begäran och reser till de sökandes lokaler.

Våra seminarier har en stark praktisk bas där eleverna får se oss utföra tekniker och manövrer live. 

SEMINARIER 

  • AV KEDJETEKNIK
  • LYFTNING
  • LOSSTAGNING

Alla våra SEMINARIER avslutas med att certifikat delas ut.