UTBILDNINGSMATERIAL I TRYCKT OCH DIGITALT FORMAT KOMMER ATT FINNAS TILLGÄNGLIGT UNDER UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER.

GRUNDKURS-LYFTTEKNIK

VARAKTIGHET 2 DAGAR

TEORI 

 • Lyftteknik & lyftförfaranden i 6 steg.
 • Metodval och taktik vid lyft.
 • Genomgång av av olika objekt, konstruktioner, vikter, tyngdpunkter.
 • Skillnader mellan olika lyftutrustningar, hydraulisk drivna & hög- och lågtryckskuddar.

PRAKTISKA SCENARIER 

 • Buss på hjul.
 • Buss på sidan.
mer information

GRUNDKURS – LOSSTAGNING

VARAKTIGHET 2 DAGAR

TEORI 

 • Metodval och taktik vid losstagningsarbete.
 • Konstruktioner och strukturuppbyggnad av nya lastbilar.
 • Säkerhetssystem i lastbilar.
 • Skillnader mellan gamla och nya lastbilskonstruktioner.
 • Förfarande och tekniker för losstagningsmetoder.

PRAKTISKA SCENARIER  

 • Lastbil på hjul.
 • Bilen på hjul.
mer information

GRUNDKURS – KÄTTINGLOSSTAGNING

VARAKTIGHET 2 DAGAR

TEORI 

 • Taktik och teknikval.
 • Placering av utryckningsfordon.
 • Användning av utrustning på ”rätt” sätt, vinsch, kätting, infästningspunkter.
 • Risker och säkerhet vid kättinglosstagning.

PRAKTISKA SCENARIER 

 • Kättinglosstagning av bilar (på framsidan, sidan och på taket) och lastbilar.
 • Infästningspunkter och dess påverkan på konstruktioner.
mer information

AVANCERAD KURS 

VARAKTIGHET 3 DAGAR


 

LYFTTEKNIK

TEORI 

 • Hur lyftkuddar fungerar och dess olika funktion.
 • Risker och säkerhet vid lyft.
 • Lyftutrustning. Vilken utrustning och varför? Hur man använder den.
 • Samtidig pallning och stabilisering under lyft.

PRAKTISKA SCENARIER  

 • Buss på sidan.
 • Buss i slänt .

LOSSTAGNING

TEORI 

 • Risker och säkerhet vid losstagning på olycksplatsen.
 • Utrustning som behövs. Hur man använder dem och vad de ska användas till.
 • Stabilisering.
 • Analys av kättinglosstagning, fördelar och nackdelar.

PRAKTISKA SCENARIER 

 • Lastbil på sida.
 • Lastbil på taket.

INSTRUKTÖRsKURS

VARAKTIGHET 5 DAGAR


 

TEORI 

 • Lyftteknik och lyftförfaranden i 6 steg. Inventering, stabilisera, Lyft, samtidig pallning, Säkra lyftet, losstagning.
 • Metodval och taktik vid lyft.
 • Lyftprotokoll och lyftledare.
 • Risker och säkerhet vid lyft.
 • Samtidig pallning och stabilisering vid lyft.
 • Lastbilskonstruktioner och busskonstruktion.
 • Säkerhetssystem för lastbilar.

PRAKTISKA SCENARIER 

 • Personbil under buss, front.
 • Buss på sidan med bil under sig.
 • Buss på taket.
 • Personbil påkört av tåg.
 • Betongrör.
 • Lastbil på sidan.
 • Lastbil på taket.

ALLA VÅRA KURSER AVSLUTAS MED ETT KUNSKAPSPROV, UTVÄRDERING, FEEDBACK OCH UTFÄRDANDE AV CERTIFIKAT.